Plecak i walizkaZnaczenie Unii

Znaczenie Unii

by

rp_turystyka5.jpgUnia Górnej i Dolnej Kanady z 1840 r. posiadała jednak mimo wszystko dodatnie znaczenie dla kształtowania się idei jednolitego państwa. Usunęła bariery handlowe, ułatwiła rozwój gospodarczy, ukazała możliwości integracyjne. Po 1850 r. w Zachodniej Kanadzie, zamieszkałej głównie przez ludność pochodzenia brytyjskiego, zaczęto wysuwać koncepcję innego typu unii. W okresie tym, na skutek większego napływu brytyjskich imigrantów, wyrównał się poziom ludności Zachodniej i Wschodniej Kanady, stopniowo przewagę zaczęła, uzyskiwać Kanada Zachodnia (późniejsze Ontario). W tych warunkach nierealna stawała się formuła mówiąca o równej reprezentacji parlamentarnej. Na korzyść Zachodniej Kanady działały obok czynników demograficznych również i momenty gospodarcze. W tej sytuacji niezadowolenie wywoływało to, że część dochodów z podatków ludności Zachodniej Kanady była przeznaczana na potrzeby Wschodniej Kanady. W Toronto coraz częściej rozlegało się hasło: ?Reprezentacja proporcjonalna do liczby ludności”, które po wprowadzeniu w życie dałoby przewagę Zachodniej Kanadzie w parlamencie.

Ciekawe wpisy o turystyce oraz podróżach:

Back to Top