Filipiny wyspa palawanZgromadzenie narodowe

Zgromadzenie narodowe

by

rp_turystyka18.jpgOstoją interesów ludności francuskiej Dolnej Kanady stało się Zgromadzenie Narodowe, domagające się wzmocnienia elementu francuskiego w zarządzie prowincji oraz ograniczenia angielskiej przewagi w życiu politycznym i gospodarczym. Przyjmując nazwę zwolenników reformy, faktycznie reprezentowała francuska opozycja ? jak już wspomniano ? tendencje konserwatywne. W życiu gospodarczym rzecznikami postępu byli Brytyjczycy. To oni rozwinęli na dużą skalę tzw. imperium handlowe Rzeki Św. Wawrzyńca i nowoczesne metody w wymianie handlowej, organizowali banki, transport i przemysł. Pojęcie reformizmu ograniczali Francuzi Dolnej Kanady do zagadnień politycznych z intencją złamania przewagi brytyjskiej. Walczyli o większy samorząd, nie kwestionując związków ziem kanadyjskich z Brytyjską Ameryką Pomocną. Jednym z podstawowych dla nich zagadnień była sprawa większych kompetencji Zgromadzenia Narodowego w zakresie kontroli nad finansami prowincji. Za żądaniem tym kryło się pragnienie uczynienia rządu odpowiedzialnym przed społeczeństwem i przełamania w ten sposób przewagi brytyjskiej oligarchii.

Ciekawe wpisy o turystyce oraz podróżach:

Back to Top