Wielka kolej

by

rp_zdjecie46.jpgPieniądze na budowę tej wielkiej linii kolejowej dał rząd kanadyjski, stroną techniczną zajęła się firma brytyjska, mająca za sobą szersze poparcie kapitału angielskiego. Budowa kolei pochłonęła ogromne fundusze i jej koszty odczuli Kanadyjczycy w postaci podwyższonych podatków. W 1861 r. nastąpił kryzys w tej inwestycji i zadłużenie wyniosło 13 min dolarów w chwili, gdy wybudowano już około 1600 km torów. Na razie nie udało się więc doprowadzić do końca wielkiego zamierzenia. Budowa kolei kanadyjskiej przyszła zbyt późno i była zbyt kosztowna, by można było skutecznie konkurować z Amerykanami w przejęciu handlu zachodniego. Niemniej wewnętrzne znaczenie budowy kolei od początku miało bardzo istotne znaczenie dla integracji ziem kanadyjskich, ściślejszego powiązania odległych miast i ośrodków handlowych. Żywiej zaczęły rozwijać się Montreal i Toronto, powstawały nowe fabryki, ułatwiony został handel wewnętrzny. Z drugiej strony budowa kolei przyniosła poważny dług państwowy, wymagała podniesienia podatków i innych świadczeń. Najważniejsze ? być może ? znaczenie budowy wielkiej linii kolejowej polegało na tym, że został uczyniony dalszy wyraźny krok w kierunku unii prowincji kanadyjskich. Kolej wymagała wspólnego działania i wspólnych inwestycji, ułatwiała wzajemne kontakty i stosunki handlowe. Mimo chwilowych przerw w budowie istniało przekonanie, że Grand Trunk Railway spełni swoje zadanie, jeśli linia kolejowa zostanie dociągnięta do Pacyfiku poprzez mało jeszcze spenetrowane zachodnie terytoria Brytyjskiej Ameryki Północnej.

Ciekawe wpisy o turystyce oraz podróżach:

Back to Top