PalavanSydenham

Sydenham

by

rp_urlop5.jpgNa rzecz reform sugerowanych przez Raport lorda Durhama działał też ówczesny brytyjski minister spraw wewnętrznych, George Grey (1799 ? 1882), zwolennik idei utworzenia odpowiedzialnych rządów kolonialnych i przyznania im większych uprawnień. W 1846 r. oświadczył on, że rządy w Brytyjskiej Ameryce Północnej winny opierać się na dążeniach mieszkańców tamtejszych kolonii, na większości parlamentarnej. Sugerował w pełni odpowiedzialny przed Zgromadzeniem Narodowym system dla spraw wewnętrznych kolonii, oparty na modelu brytyjskim. Postulaty zwolenników reformy zostały wprowadzone w Kanadzie w życie w połowie XIX w za czasów lorda Elgina (1811 ? 1863), zięcia lorda Durhama, gubernatora generalnego Kanady w łatach 1847 ? 1854. Gdy w 1848 r. zwolennicy reformy zdobyli większość w Zgromadzeniu Narodowym, Elgin, zgodnie z zasadą odpowiedzialnego rządu, wezwał przywódców zwycięskiego stronnictwa, Roberta Baldwina i Louisa Lafontaine’a, do utworzenia nowego gabinetu. Po raz pierwszy w swej historii otrzymała wówczas Kanada upragniony od dawna system rządowy, oparty na większości parlamentarnej i zasadzie odpowiedzialności przed Zgromadzeniem Narodowym. Odtąd już stale o składzie rządu decydowała większość parlamentarna.

Ciekawe wpisy o turystyce oraz podróżach:

Back to Top