Jezyk w Danii

by

rp_urlop12.jpgDominującym językiem w Królestwie Danii jest język duński. Jest on obowiązujący nie tylko w metropolitalnej części królestwa, ale także nauczany i obok miejscowych używany w urzędach na Wyspach Owczych i Grenlandii. Na Wyspach Owczych w powszechnym użyciu jest język farerski, należący do nordyckiej grupy języków germańskich. Na Grenlandii natomiast w powszechnym użyciu jest grenlandzka odmiana języka Eskimosów. Królestwo Danii jest więc złożone z trzech części nie tylko ze względu na rozmieszczenie geograficzne, ale także ze względów kulturowych. Dania metropolitalna ma wielowiekową historię. Duńczycy często podkreślają, iż ich państwo jest najstarszą monarchią Europy. Obecny ustrój polityczny państwa ? monarchia konstytucyjna ? wprowadzony został w połowie ubiegłego wieku, po zrzeczeniu się władzy absolutnej i podpisaniu w dniu 5 czerwca 1849 r. liberalnej konstytucji przez króla Fryderyka VII. Obecnie obowiązujący Akt Konstytucyjny uchwalony był 5 czerwca 1953 r. i obowiązuje we wszystkich częściach Królestwa Danii. U jego podstaw leżą idee demokracji burżuazyjnej.

Ciekawe wpisy o turystyce oraz podróżach:

Back to Top